Főbb témakörök

 

A KAT2019 tematikája az egyes környezeti elemek, a hulladékok és az élelmiszerek analitikai vizsgálatára, valamint az innovatív környezettechnológiai eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre terjed ki. Főbb témakörök az alábbiak:

1. Környezeti elemek

 • levegő,
 • víz,
 • talaj

összetételének és szennyezettségének meghatározása.

2. Aeroszolok vizsgálata és szerepe a környezetvédelemben

3. Hulladékok analitikai és környezet-szennyező hatásának vizsgálata

4. Analitikai módszerek a szennyezettség, ill. az összetétel meghatározására

 • elválasztás-technikai módszerek (GC, HPLC)
 • atomspektroszkópiai módszerek (ICP-OES)
 • molekulaspectroszkópiai módszerek (UV-VIS-IR fotometria)
 • elektrokémiai módszerek
 • csatolt technikák (GC-MS, ICP-MS)
 • csoport-analitikai módszerek (TOC, TOX, TN, TP, KOI, BOI).

5. Az állapot-felmérési és kármentesítési esettanulmányok

 • ipari és mezőgazdasági területek környezeti állapot-felmérése és kármentesítése
 • hulladék-lerakóhelyek környezeti állapot-felmérése és kármentesítése
 • ivóvíz-bázisok környezeti állapot-felmérése és kármentesítése
 • lakóterületek környezeti állapot-felmérése és kármentesítése

6. Informatikai eszközök a mérési adatok és vizsgálati eredmények értékeléséhez,
beleértve az intelligens szenzorok és távérzékelés témakörét

 • Mérési adatok távadása és összegyűjtése
 • Mérési adatok egyszerű algoritmusú feldolgozása
 • Technológiai folyamatok irányítása, különös tekintettel a szakaszos technológiákra
 • Matematikai modellek a levegő, a víz és a talaj minőségének előrejelzésére
 • Havaria-jelző és egyéb korai riasztó monitoring rendszerek
 • Intelligens szenzorok és távérzékelés

7. Innovatív környezettechnológiai eljárások a

 • vízminőség védelem (felszínalatti víz és ivóvíz),
 • levegőminőség védelem,
 • talajremediáció és a
 • hulladékkezelés, ártalmatlanítás területén

8. Innovatív technológiák a szennyvíztisztításban

 • Szennyvíztisztító telepek biológiai, növényi tápanyag és lebegőanyag terhelhetőségének növelése a tisztítási folyamatok intenzifikálása révén
 • Tisztított szennyvizek utótisztítása és mezőgazdasági, valamint ipari hasznosítása
 • Szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás
 • Energia-takarékos és energia-termelő eljárások (szennyvizek hőenergiájának hasznosítása, speciális összetételű biogáz előállítása és hasznosítása)

9. Az élelmiszerminőség és a környezetvédelem kapcsolata

 • Az élelmiszerminősítés és ellenőrzés analitikai módszerei
 • Környezeti paraméterek hatása az élelmiszerek minőségére

10. Az energiaforrás-hasznosítás és az energiatermelés környezeti hatásai

 • Megújuló energiaforrások (nap, szél, víz)
 • Fosszilis energiahordozók (szén, olaj, gáz), energia növények termesztése
 • Nukleáris energiaforrások (maghasadásos és magfúziós atomerőművek)

11. Magyarország környezetvédelmi feladatai az Európai Unióban

 • Környezetkímélő technológiák preferencia rendszerének kialakítása
 • Új környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok kidolgozás és bevezetése
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok harmonizálása egymással és más jogszabályokkal
 • A lakosság környezettudatos magatartásra történő nevelése
 • Mérőhálózatok és analitikai laboratóriumok minőségbiztosítása
 • Hatósági mérések: jelenlegi problémák és a közeljövő feladatai

12. Ifjúsági szekció

A környezetvédelmi szakközépiskolákban 2018. vagy 2019. évben végzett/végzős diákok legszínvonalasabb és legérdekesebb szakdolgozatainak bemutatása. (Az előadók kiválasztását az egyes iskolák szakmai zsűrije végzi.)
Kiemelkedő TDK dolgozatok bemutatása.

13. Termék- és cégbemutatók

A KAT2019 a hagyományoknak megfelelően - műszerkiállítással egybekötve kerül megrendezésre.


Go to top