A Nagy Periódusos Rendszer Performansz 2019

FOTÓGALÉRIA

Videók megtekintése a Youtube-on

A közönségszavazás eredménye:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Soproni Széchenyi István Gimnázium
Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium


A zsűri döntése:

 

ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma
Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Szentes

 

Ifj. Szántay Csaba

 

ifj. Szántay CsabaIfj. Szántay Csaba

Ifj. Szántay Csaba 1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Vegyészmérnöki Karának Szerves és Biológiai vegyipari szakán. Az egyetem elvégzését követően a Richter Gedeon Rt. kihelyezett kutatójaként a BME Általános és Analitikai Kémiai Tanszékére került és Dr. Tóth Gábor egyetemi tanár irányításával (konzulens: Dr. Kolonits Pál) készített „Indolvegyületek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával” című értekezése alapján 1986-ban egyetemi doktori címet szerzett. NMR spektroszkópiai kutatásait ezt követően 1988-1989 között a Leeds-i Egyetem Szerves Kémiai Tanszéken folytatta. Hazatérését követően 1989-ben került a Richter Gedeon Nyrt Szerkezetkutatási osztályára, melynek vezetésével 1994-ben bízták meg. 1999 óta a Kutatási Analitikai Főosztály vezető helyettese – majd ennek átszervezését követően – a Hatóanyag Kutatási és Fejlesztési Főosztály, mai nevén Kémiai Főosztály címzetes vezető helyettese. E nagy felelősséggel járó munkakörök betöltése mellett folyamatosan eredményes oktató és kutató munkát is végzett a BME Szerves Kémiai Tanszékén. 1991-ben kandidátusi címet szerzett (disszertációjának címe: Heterociklusok Szerkezetvizsgálata NMR Spektroszkópiával), 2000-ben pedig az MTA doktora címet nyerte el (disszertációjának címe: Alkalmazott és Elméleti Mágneses Magrezonancia Spektroszkópiai Tanulmányok). 2002-ben a BME-n habilitált, majd 2003-ban ugyanott egyetemi magántanári kinevezést kapott. Oktató munkáját speciál kollégiumok tartásával, TDK- és diplomamunkák, valamint PhD értekezések témavezetésével végezte. A Kutató Diákok Országos Szövetségének egyik mentora. Oktató-kutató munkája mellett aktív hazai és nemzetközi tudomány-szervezői tevékenységet is folytat. A BME Vegyészmérnöki Kar Oláh Görgy Doktori Iskola törzstagja, és az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja, az ELTE Természettudományi Doktori Tanács tagja, az MTA Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság választott tagja és egyben titkára, az MTA NMR Munkabizottság elnöke (2012-től), az MTA Kémiai Doktori Bizottság volt választott tagja. Tudományos munkásságáért 2005-ben elnyerte az MTA Akadémiai Díját. Az MKE-hez köthető tevékenysége meglehetősen sokrétű: az MKE Richter munkahelyi csoportjának volt elnöke, az MKE Oktatási Bizottságának tagja, az MKE Analitikai Szakosztály tagja, az MKE NMR Szakcsoport elnöke. Ez utóbbi minőségében a 2008-ban indult Magnetic Moments in Central Europe című közép-európai NMR konferencia sorozat egyik alapítója és tudományos bizottságának tagja. Az MKE Richter munkahelyi csoportjának elnökeként eltöltött időszak alatt (2007-2011) számos újítást vezetett be annak érdekében, hogy a Csoport olyan aktív tevékenységet mutasson fel, ami mind a Richter, mind pedig az MKE számára kézzelfoghatóan előnyös. Ezen időszak alatt alapította meg és többekkel együtt kidolgozta a Richter Innovatív Tudásalap és Archívum (RITA) nevű pályázatos díjazási és tudás-menedzsmenti rendszert, ami azóta is nagy sikerrel működik a cég életében. Az MKE-ben betöltött tevékenységéért 2011-ben Preisich Miklós Díjat kapott. A Richter Gedeon Nyrt kutatójaként és vezetőjeként is folyamatosan törekedett annak bizonyítására, hogy az innováción alapuló, kompetitív előnyt kereső gyógyszeripari K+F környezetben is lehetséges és kell is ipari tudományos műhelyeket kialakítani, amiből az ipar többszörösen is profitál. Központi szerepe volt abban, hogy a Richterben egy erőteljes szemléleti elképzelésre és egyedi szervezési protokollra épülő, továbbá az országban egyedülálló színvonalú NMR és MS műszerezettséggel rendelkező nagyműszeres szerkezetkutatási potenciál valósult meg. Kutatómunkája elsősorban a nagyfelbontású NMR spektroszkópia területére koncentrálódik. Érdeklődésének középpontjában természetes és biológiailag aktív anyagok szerkezetfelderítése, valamint az NMR alapvető elméleti vonatkozásai állnak. A Concepts in Magnetic Resonance (USA) című folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja. Ezidáig több, mint száz eredeti, külföldi szakfolyóiratban publikált tudományos közleménye jelent meg.

 

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuCheMS Newsletter

ChemPubSoc Europe

ChemPubSoc logo

MTA KTO

Go to top