Biztonságtechnika 2010 program

 

Letölthető, nyomtatható változat

 

Május 19. szerda
Üléselnök: Sógor András főoosztályvezető, Richter Gedeon NyRt.,
MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály elnöke
09.30 - 10.30 Regisztráció
10.30 - 10.35 Megnyitó
10.35 - 11.15 Munkavédelem - országos és uniós helyzetkép, jogszabályok változása
Dr. Groszmann Mária munkavédelmi elnökhelyettes, OMMF
11.15 - 11.55 Magyar munkavállalók és egészségi állapotuk
Dr Nagy Imre igazgató, OMFI
11.55 - 12.15 Konzultáció
12.15 - 13.30 Ebédszünet
Üléselnök: Dr. Blazsek István vezérigazgató Nitrogénművek Zrt.
13.30 - 14.10 A súlyos ipari balesetek megelőzésének országos és uniós helyzetképe. A SEVESO irányelv várható változása a GHS/CLP szabályozás tükrében
Dr. Vass Gyula főosztályvezető, BM
14.10 - 15.00 Biztonsági elemzések, jelentések elkészítésének szakhatósági tapasztalatai
Barczi Győző főosztályvezető-helyettes, MKEH
15.00 - 15.20 Konzultáció
15.20 - 15.40 Szünet
15.40 - 16.20 A veszélyes áruszállítás aktualitásai.
Csuhay Marianna vezető főtanácsos, KHEM
16.20 - 17.00 Az ember, mint veszélyforrás - a munkahelyi pszichoszociális kockázatok értelmezése a munkavédelmi törvény követelményei szerint
Gulyás Gabriella egészségfejlesztési tanácsadó, Celerus Bt.
17.00 - 17.15 EBK menedzsment a Borsodchemnél
Klement Tibor főosztályvezető, Borsodchem Zrt.
17.15 - 17.30 Konzultáció
17.30 - Munkavédelmi műszaki eszközök, szolgáltatások bemutató
19.00 Vacsora
Május 20. csütörtök
Üléselnök: Dr. Gáspárné Bada Magda igazgatóhelyettes, MAVESZ
09.00 - 09.40 REACH az első regisztrációs határidő közeledtével. Helyzetkép, az ipar és az illetékes hatóság legfontosabb teendői.
Dr. Csengődy Krisztina  osztályvezető, OKBI
09.40 - 10.20 REACH szerinti regisztráció a gyakorlatban: anyagazonosítás, regisztrációs dokumentáció, ES forgatókönyvek, CSR készítése
Dr. Körtvélyessy Gyula szakértő
10.20 - 10.40 Konzultáció
10.40 - 11.00 Szünet
11.00 - 11.40 A CLP rendelet ( vegyi anyagok osztályozása, címkézése ) végrehajtásával kapcsolatos aktuális információk, a hatóság és a vállalatok együttműködése
Kiss Zsuzsanna osztályvezető, OKBI
11.40 - 12.20 A CLP rendelet végrehajtásának gyakorlata.
Sógor András főosztályvezető, Richter Gedeon NyRt.
12.20 - 12.40 Konzultáció
12.40 - 14.00 Ebédszünet
Üléselnök: Szentmiklóssy László igazgató, BorsodChem Zrt.
14.00 - 14.40 A REACH egy vezető regisztráló szemszögéből. Mit várhatnak a SIEF tagjai a vezető regisztrálótól.
Vreczenár Lászlóné, EBK vezető, MOL csoport
14.40 - 15.20 REACH informatikai eszközök: REACH IT és a IUCLID 5.2 szerepe a regisztrációban. Kommunikáció a SIEF-ekben
Keszthelyi Zoltán, REACH IT projektmenedzser, MOL csoport
15.20 - 15.40 Konzultáció
15.40 - 16.00 Szünet
16.00 - 16.40 Hozzáférési levél, költségmegosztás, biztonsági adatlap, REACH mellékletek változásai.
Dr. Gáspárné Bada Magda igazgatóhelyettes, MAVESZ
16.40 - 17.10 Konzultáció
19.00 Fogadás
Május 21. péntek
Üléselnök: Dr. Kápolna Ferenc főosztályvezető, EGIS NyRt.
09.00 - 09.40 A műszaki biztonsági szabályozás helyzete, várható változásai
Békési László vezető főtanácsos, NFGM
09.40 - 10.00 A Nyomástartó Műszaki Szakbizottság és a vegyipar A  Nyomástartó Műszaki Szakbizottság és a vegyipar
Vígh László szakértő  MAVESZ megbízásában
10.00 - 10.20 Konzultáció
10.20 - 10.40 Szünet
10.40 - 11.20 A veszélyes folyadék, olvadék tárolótartályok és  létesítmények műszaki követelményeinek szabályozása és hatósági felügyelete
Németh László igazgató MKEH
11.20 - 12.00 Gépek biztonsági követelményei, munkaeszközökkel kapcsolatos munkavédelmi eljárások.
Spiegel István vezető főtanácsos OMMF
12.00 - 12.20 Konzultáció
12.20 - 12.25 Szeminárium zárás
12.30 - Ebéd

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top