Beköszöntő

 

MKE Vegyészkonferencia 2019

Mottó: Közöttünk működő kémia

 

A Magyar Kémikusok Egyesülete elkötelezett amellett, hogy a nevéhez méltóan és a hazai kémikustársadalomban betöltött integratív szerepével összhangban, visszatérően olyan konferenciát szervezzen, amelynek legfőbb célja a magyar kémikusok által képviselt sokszínű szakmai tudás és alkalmazási gyakorlat megismertetése a kémikusok tág közösségével.

A konferencia sokszínűsége alatt értjük mind a kémiával kapcsolatos tevékenyégi körök szakterületi diverzitását, mind ezek különböző szerepeit az alap- és célzott kutatások, az innováció, valamint az oktatás világában, mind pedig ezek intézményi eloszlását az egyetemi, kutatóintézeti, és a versenyszféra tekintetében.

Szemben a kémia egyes szűkebb területeire fókuszáló konferenciákkal, illetve azokat kiegészítendő módon, az ilyen integratív multidiszciplináris konferencia elsődlegesen azt a széleskörű igényt igyekszik kielégíteni, hogy a hazai kémiai közösség egyes szereplői jobban rálássanak egymás szakterületére, ezen keresztül jobban értsék saját tevékenységük, személyük és intézményük helyét e tágabb szakmai hálózat vonatkozásában, mindezzel erősítve saját identitásukat, az eddigieken túlmutatóan szélesítve szakmai látókörüket, gazdagítva személyes szakmai és szociális kapcsolati rendszerüket, továbbá katalizálva az ebből kiaknázható együttműködéseket, interdiszciplináris interakciókat és szinergizmusokat.

Ezeknek a céloknak megfelelően választottunk rendhagyó formát: a szekciókban a meghívott előadásokat egy hosszabb moderált diszkusszió követi, melyben mindenki aktív gondolataira számítunk! A poszterszekciókat pedig villámprezentációk vezetik be.


Fedezzük fel a „Közöttünk működő kémiát”!