Meghívott előadók

 

 • Baladincz Jenő
  Új típúsú, kémiailag stabilizált, gumibitumen kifejlesztése és piaci bevezetése

 • Éles János
  CNS kutatás egy nemzetközi cégnél - az elmúlt 15 év gyógyszerkémiai tapasztalatai
 • Gyürky György
  Nukleáris asztrofizika, avagy Hogyan töltik föl a csillagok a periódusos rendszert?
 • Hajas János
  Hogyan müködik a kémia a festékiparban? (Avagy a H-hidkötés hatása a festékek reológiai tulajdonságaira)
 • Hancsók Jenő
  Egy sikeres út a molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú motorhajtóanyag-család kifejlesztéséhez
 • Hegyesné Vecseri Beáta
  Innováció a söriparban

 • Horvát Róbert
  Jelölésmentes optikai bioszenzorok egyedi élő sejtek adhéziójának mérésére

 • Kalmár JózsefLázár István
  Funkcionalizált aerogélek
 • Kardos Zsuzsanna és Vajda Ervin
  A világ élvonalában – CHINOIN prosztaglandinok
 • Kéki Sándor
  A poliizobutiléntől a poliuretánok újrahasznosításáig
 • Kukovecz Ákos
  Nedvesítés és párolgás nanopórusos filmeken
 • Lente Gábor
  Hirtelen megvilágosodás vagy lassú szükségszerűség: a periódusos rendszer megalkotása
 • London Gábor
  Tartalomhoz a forma: Antiaromás molekulák szerkezet-tulajdonság összefüggései
 • Puskás Sándor
  Polimer tenzid oldatok alkalmazása a harmadlagos kőolajtermelésben (EOR)
 • Románszki Loránd
  Felületérzékeny módszerek alkalmazása enzimek aktivitásának mérésére

 • Székács András
  Fluoreszcencián alapuló érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése komplex, in situ vízminősítésre

 • Szlávik Zoltán
  Fehérje-fehérje kölcsönhatás hatékony gátlása, az Mcl-1 inhibitor S64315 molekula felfedezése
 • Telegdi Judit
  Öntisztuló, öngyógyító és lassú kioldású többfunkciós bevonatok fejlesztése jövőbeli ipari alkalmazásokhoz
 • Tolnai Gergely
  [1.1.1] Propellán: kémiai érdekességből hasznos funkciós csoport
 • Tompos András
  Szénmonoxid tűrő elektrokatalizátorok tervezési stratégiái

 • Tömösközi Sándor
  Gabonaminősítő műszerek és módszerek fejlesztése, alkalmazásuk a kutatásban

 • Volk Balázs
  „Az aranyat érő cink, avagy a rosuvastatin sikertörténet”