Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

Székács AndrásSzékács András

Dr. Székács András (1960) vegyész, az MTA doktora, egyetemi magántanár. Egyetemi hallgatóként az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetben (MTA NKI) kezdett dolgozni, és 2011 végéig ez az intézet volt a munkahelye, ahol 2004 és 2011 között az Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályt vezette, majd teljes kutatócsoportjával átment a Központi Környezet- és Élelmiszertudományi Kutatóintézetbe (KÉKI), 2012 és 2014 között az intézet főigazgatója volt, melynek jogutódjaként ma a NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézetet vezeti. 1986 és 1990 között a Kaliforniai Egyetem Rovatani és Környezeti Toxikológiai Tanszékein dolgozott Fulbright-ösztöndíjasként, illetve posztdoktor kutatóként, több európai egyetemen és kutatóhelyen volt vendégkutató. A kémiai tudományok kandidátusa (MTA) és PhD (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME) fokozatát 1991-ben, MTA Doktori fokozatát 2001-ben védte. 1999-ben habilitált a BME-n, 2008 óta a Szent István Egyetem (SzIE) Környezettudományi Doktori Iskolájának törzstagja, 2012 óta a SzIE címzetes egyetemi tanára, 2019 óta a BME egyetemi magántanára.

Szakterülete a mezőgazdasági technológiák kémiai, genetikai és biológiai környezet- és élelmiszerbiztonsági vonatkozásai, beleértve az élelmiszerlánc szerves mikroszennyezőit (növényvédő szerek, mikotoxinok, antropogén és technológiai szennyező anyagok); műszeres és bioanalitikai módszerek a környezet- és élelmiszeranalitikában a bioaktív összetevők mérésére; analitikai módszerek az eredet és az összetétel vizsgálatára; mezőgazdasági termékek és adalékanyagok ökotoxikológiai értékelése. A fenti irányokon belül behatóan foglalkozott géntechnológiai úton módosított (GM) növények környezetanalitikai és ökotoxikológiai vizsgálataival, immunoassay rendszerek és immunszenzorok fejlesztésével, értékelésével és alkalmazásával növényvédő szerek és endogén toxinok kimutatására; valamint biológiailag aktív vegyületek molekulatervezésével, szerkezet-hatás–összefüggés-vizsgálataival, szintézisével és biológiai rendszerekben történő értékelésével. Oktatóként a vegyészmérnöki és környezettudomány körébe eső tárgyakat tanít. Referált nemzetközi szakfolyóiratban megjelent közleményeinek száma 192, az ezekre kapott független hivatkozások száma 1077, h-indexe 25.


----