Székács András

 

Székács AndrásSzékács András

Dr. Székács András (1960) vegyész, az MTA doktora, egyetemi magántanár. Egyetemi hallgatóként az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetben (MTA NKI) kezdett dolgozni, és 2011 végéig ez az intézet volt a munkahelye, ahol 2004 és 2011 között az Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályt vezette, majd teljes kutatócsoportjával átment a Központi Környezet- és Élelmiszertudományi Kutatóintézetbe (KÉKI), 2012 és 2014 között az intézet főigazgatója volt, melynek jogutódjaként ma a NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézetet vezeti. 1986 és 1990 között a Kaliforniai Egyetem Rovatani és Környezeti Toxikológiai Tanszékein dolgozott Fulbright-ösztöndíjasként, illetve posztdoktor kutatóként, több európai egyetemen és kutatóhelyen volt vendégkutató. A kémiai tudományok kandidátusa (MTA) és PhD (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME) fokozatát 1991-ben, MTA Doktori fokozatát 2001-ben védte. 1999-ben habilitált a BME-n, 2008 óta a Szent István Egyetem (SzIE) Környezettudományi Doktori Iskolájának törzstagja, 2012 óta a SzIE címzetes egyetemi tanára, 2019 óta a BME egyetemi magántanára.

Szakterülete a mezőgazdasági technológiák kémiai, genetikai és biológiai környezet- és élelmiszerbiztonsági vonatkozásai, beleértve az élelmiszerlánc szerves mikroszennyezőit (növényvédő szerek, mikotoxinok, antropogén és technológiai szennyező anyagok); műszeres és bioanalitikai módszerek a környezet- és élelmiszeranalitikában a bioaktív összetevők mérésére; analitikai módszerek az eredet és az összetétel vizsgálatára; mezőgazdasági termékek és adalékanyagok ökotoxikológiai értékelése. A fenti irányokon belül behatóan foglalkozott géntechnológiai úton módosított (GM) növények környezetanalitikai és ökotoxikológiai vizsgálataival, immunoassay rendszerek és immunszenzorok fejlesztésével, értékelésével és alkalmazásával növényvédő szerek és endogén toxinok kimutatására; valamint biológiailag aktív vegyületek molekulatervezésével, szerkezet-hatás–összefüggés-vizsgálataival, szintézisével és biológiai rendszerekben történő értékelésével. Oktatóként a vegyészmérnöki és környezettudomány körébe eső tárgyakat tanít. Referált nemzetközi szakfolyóiratban megjelent közleményeinek száma 192, az ezekre kapott független hivatkozások száma 1077, h-indexe 25.


----